Eestikeelsed asjad

Tammets, K; Laanpere, M. (2015). Õpianalüütika kontseptuaalne raamistik ja selle rakendatavus Eesti kontekstis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 3 (2), 216−246

Laanpere, M., Niglas, K., Osula, K., Pata, K. (2013) AKU: Arvuti kasutamine uurimistöös. Informaatikaõpik 10.klassile koos lisamaterjalidega. http://aku.opetaja.ee.

Meedias: